Usługi

Doradztwo agrotechniczne to kompleksowe działania, które dążą do optymalizacji efektywności produkcji rolniczej,  maksymalizacji  zysków gospodarstwa i umożliwienia jego dynamiczne go rozwoju.

Firma Agrar oferuje usługi w zakresie doradztwa agrotechnicznego, doradztwa ekonomicznego i  konsultacji agrotechnicznych.

Doradztwo agrotechniczne obejmuje: zarządzanie poszczególnymi uprawami czyli planowanie płodozmianu, sposobu uprawy gleby, bilans nawozowy, dobór odmiany, zalecenia dotyczące ochrony roślin oraz inne elementy agrotechniki.

Doradztwo ekonomiczne obejmuje szczegółowe analizy opłacalności produkcji i inwestycji, optymalizację kosztów produkcji, dywesyfikację produkcji, analizę i redukcję kosztów działalności.

Konsultacja agrotechniczna dotyczy jednorazowej wizyty podczas której  dla określonego areał odbędzie się lustracja polowa i na jej podstawie określone zostaną zalecenia dotyczące dalszego procesu produkcji.

Scroll to Top