Próby glebowe

Pobieranie prób glebowych, analiza i interpretacja wyników

Dokładne i poprawnie wykonane pobranie próbek oraz określenie zasobności gleby, pozwala zoptymalizować nawożenie, zmniejszyć koszty i chronić środowisko, to jedne z zalet jakie daje Państwu skorzystanie z naszej usługi.

Próbki pobierane są zgodnie polską normą PN-R-04031:1997. Korzystając z technologii opartych na pozycjonowaniu DGPS i oprogramowaniu GIS oznaczamy każdy punkt pobrania gleby, by można było zawsze do tego punktu powrócić.

W zakresie usługi otrzymują państwo dojazd do klienta, wykonanie obrysów pola, pobranie i przekazanie próbek do badania, interpretację wyników w postaci map zasobności.

W zakres podstawowej usługi otrzymują Państwo, wykonanie obrysu badanego pola. Następnie, zgodnie z instrukcją pobierania próbek glebowych PN-R-04031:1997 przystępujemy do pobierania gleby. Korzystając z technologii opartych na pozycjonowaniu DGPS i oprogramowaniu GIS oznaczamy każdy punkt pobrania gleby, by można było zawsze do tego punktu powrócić.

W zależności od potrzeb jedna próba zbiorcza pobrana jest z powierzchni:

Korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych podział powierzchni wykonujemy na podstawie map Talking Fields.

Naszym priorytetem jest merytoryczne doradztwo oraz najwyższy standard obsługi

Czym jest mapa Talking Fields?

Jest to mapa, która powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia. Dzięki tej metodzie otrzymujemy kompendium wiedzy na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu. Kolory od żółtego do czerwonego na mapie oznaczają obszary słabego lub bardzo słabego wzrostu biomasy w ostatnich 8 latach, intensywne inwestowanie w nawożenie na tych obszarach, w zależności od gleb na polu nie ma raczej większego sensu bez szczegółowego zbadania ich. Z kolei obszary w odcieniach zieleni odpowiadają dobremu lub bardzo dobremu wzrostowi biomasy, w te obszary warto jest inwestować. Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 9 lat na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.

Korzystając z technologii opartych na pozycjonowaniu DGPS i oprogramowaniu GIS oznaczamy każdy punkt pobrania gleby przypisany jest do punktu GPS, co umożliwi nam w przyszłości powrót i analizę gleby z tego samego miejsca. Dzięki temu cały proces pobierania, analizowania i nawożenia daje miarodajne efekty.
Wszystkie pobrane i opisane próby trafiają do akredytowanej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach do analizy. Próbki gleby poddajemy analizie w zakresie:
Po około 3-4 tygodniach wyniki zostają przekazane w celu utworzenia graficznej mapy zasobności.

Korzystając z naszej usługi mogą Państwo przebadać próby w zakresie:

Scroll to Top