Stałe doradztwo agrotechniczne

15,00 

Cena za 1ha za miesiąc.

Cena usługi zawiera dojazd do 30 km o siedziby firmy AGRAR. Dojazd powyżej tej odległości jest ustalany indywidualnie

Usługa obejmuje stały nadzór nad całym procesem wegetacji roślin i dostosowanie technologii produkcji do uzyskania maksymalnego plonu. Na usługę składają się 2 wizyty polowe w miesiącu, podczas których omawiana jest aktualna sytuacja na plantacji, ustalane są szczegółowe zalecenia dotyczące agrotechniki uprawy, rozpisywany jest plan nawożenia i ochrony, oraz dalsze postępowanie do kolejnej lustracji. Usługa obejmuje również stały dostęp do konsultacji telefonicznych.

Scroll to Top